179-કાનને દિવાલો થઇ ગઇ છે 

એક નાનો એવો પરિવાર હતો. પતિ,પત્નિ અને એક નાનો દિકરો. રાતના સમયે ભાઇ પોતાના આવક જાવકના હિસાબો કરવામાં વ્યસ્ત હતા અને બહેન દિકરાની બાજુમાં બેસીને હોમવર્ક કરાવી રહ્યા હતા.


READ MORE કાનને દિવાલો થઇ ગઇ છે  

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top