વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


ટી.વી.ન્યૂઝ
રાજકોટ : સુભદ્રબેન શ્રોફ એવોર્ડ એનાયત કરાયો
https://youtu.be/da9jlPyGvI4
  
સંસ્કૃત સમાચારપત્ર વિશ્વસ્ય વૃત્તાન્ત:, ન્યુઝ by jagdish dabhi


 
 RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top