Breaking

બધી જ નવી તાજી અપડેટ લીંક જોવા માટે નીચે LIVE NEW LATEST UPDATE ક્લિક કરો

LIVE NEW LATEST UPDATE

શનિવાર, 28 માર્ચ, 2020

FILM-ભાગો ભૂત ખાસ બાળકો માટેની


BHAGO BHUT

ભાગો ભૂત
આ ફિલ્મ એક બાહોશ બાળકની 
અને સમાજ જેને સમજી નથી શક્યો 
એવા પ્રમાણિક પ્રોફેસર ની છે
શિક્ષકો -પ્રોફેસરો અને સમાજ તેમજ ખાસ બાળકો માટેની 
સુંદર ફિલ્મ પરિવાર સાથે જોવા લાયક ફિલ્મ છે