Breaking News

STD 9 બધા વિષયોના પ્રકરણોની IMP MCQ GAME

ધોરણ -૯ તમામ વિષયોના બધા પ્રકરણોની IMP MCQ રમતો

STD-9 ના તમામ વિષયોના પ્રકરણોની IMP MCQ GAME
 • 🔖નીચે આપેલ નામ પર ક્લિક કરી 
 • 🔖આપ સરસ મજાની રમતો રમી શકો 
 • 🔖આપનું તરત પરિણામ મળશે 
 • 🔖આપ ગમે તેટલી વખત રમી શકો 
 • 🔖આપ વારમવાર રમશો એટલે યાદ પણ રહી જશે 
 • 🔖રમતા રમતા આપ શીખી શકો અમેરિકન પદ્ધતિથી 
 • 🔖એકજ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી 
 • 🔖આપ આપના સમયે જરૂર પડે ત્યારે 
 • 🔖ધોરણ 9 ના તમામ વિષયના  
 • 🔖અગત્યના  MCQની રમતો રમી શકો 


🔘નીચે આપેલ નામ પર ક્લિક કરો વિષય મુજબ 

🟢STD-9 SCIENCE CH-01 TO 15 ONLINE GAME QUIZ-VIDEO

🟢STD-9 MATHS CH-01 TO 15 ONLINE GAME QUIZ

🟢STD-9 ENGLISH CH-01 TO 11 ONLINE GAME QUIZ

🟢STD-9 SOCIAL SCIENCE CH-01 TO 20 QUIZ GAME

ધોરણ -9 વાર્ષિક પરીક્ષાનું તમામ વિષયોનું માળખું

બ્લૂ પ્રિન્ટ

અહી ગુંજરાત માધ્યામિક બોર્ડ દ્વારા બહાર પડેલ

ધોરણ 9 નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું માળખું નીચે મૂકવામાં આવેલ છે

આપેલ નામ પર કલીક કરી

આપ ડાઉનલોડ કરી શકો

⚡આપ આપના મિત્રોને મોકલી શકો


મુખ્ય વિષયો

STD 9 બધા વિષયોના પ્રકરણોની IMP MCQ GAME
ડાયરેક્ટ-ડાઉનલોડ-લિન્ક
 

  ટિપ્પણીઓ નથી

  THANKS TO COMMENT

  Disqus Shortname

  ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો