0

 
હા મિત્રો,
તમે PCમાં પણ વોટ્સપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ માટે નીચે લીંક આપી છે તે પરથી સોફ્વેર ડાઉનલોડ કરી લો. અને તમારા પીસીમાં ઇન્સ્ટોલ કરી દો.http://www.bluestacks.com/

128 MB નો સોફ્ટવેર ક્લિક હિયર

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top