4
મિત્રો અહીં ધોરણ -૧૦ ના  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં 
તમામ પાઠની ક્વીઝ PPT સ્વરૂપે મુકવામાં આવછે 

આપ ને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો અમારા કામ કરવાના ઉત્સાહ માં વધારો થશે
તો મુલાકાત લેતારેજો ------------    આભાર સહ બલદેવપરી   


ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન CH-4
DOWUNLOAD CLIK HERE
SCIENCE_STD-10-_LESSON-4

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

vinay mandir Sarangpipali કહ્યું... જૂન 14, 2014

શિક્ષણના સાચા ભેખધારી ૫રી સાહેબ ને સલામ
PRINCIPAL
SHINGADIA SIR
VINAY MANDIR-SARANGPIPALI
TA.MANAVADAR DIST-JUNAGADH

vinay mandir Sarangpipali કહ્યું... જૂન 14, 2014

pari saheb tame
junagadh jilla nu gaurav chho
khub agal vadho tevi subhechha
from
shingadia sir
principal
vinay mandir-sarangpipali
ta.manavadar dist-jugadadh
9925491538

 
Top